Spolupráca

V rámci našej podnikateľskej činnosti spolupracujeme z množstvom podnikov zväzov a organizácii z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia:
Obec Liptovská Teplička www.liptovskateplicka.sk
BioTatry odbytové družstvo www.biotatry.sk
Biofarma Šuňava PD www.ekofarmasunava.sk
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica Výskumná stanica Poprad www.vutphp.sk/
Zväz ekologického poľnohospodárstva Ekotrend www.ekotrend.sk
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností www.zpd.sk
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora www.sppk.sk
Zväz chovateľov oviec a kôz www.zchok.sk
 

Kontakt

PPD Liptovská Teplička č. 566
Liptovská Teplička
059 40
+42152 789 3241
+42152 789 3243

IČO: 00695505
IČ DPH: SK2020516509
ppdteplicka@orangemail.sk