Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe sa zaoberáme chovom mäsového hovädzieho dobytka plemena limousine cca 380 - 400 ks a chovom oviec na mlieko a na mäso.
Naše zvierata kŕmime výlučne nami vyrábanými objemovými krmivami a prevažnú časť roka strávia na vysokohorskej pastve, kde majú k dispozícii na spásanie druhovo bohaté porasty tráv a bylín. Takto sú zvieratá prirodzene kŕmené, sú zdravé a majú vybudovanú dostatočnú imunitu voči chorobám. Iba v malej miere pre zvieratá nakupujeme ekologické kŕmné zmesi. Zvieratám nepodávame rastové hormóny na urýchlenie rastu ani antibiotiká na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu.
V rokoch 2005 a 2006 sme kompletne zrekonštruovali ustajňovacie objekty pre hovädzí dobytok. 
V rokoch 2008 až 2010 sme zrekonštruovali senník, ovčín a následne sme pri ovčíne postavili prístavbu súčasťou, ktorej je dojáreň pre ovce, výrobňa syra, predajňa, šatne pre pracovníkov a bitúnok.

Kontakt

PPD Liptovská Teplička č. 566
Liptovská Teplička
059 40
+42152 789 3241
+42152 789 3243

IČO: 00695505
IČ DPH: SK2020516509
ppdteplicka@orangemail.sk